ebmixer.pl

Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych i działając w zgodzie z RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych jest Lodołamacz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kowalczyka 16, kod pocztowy 03-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694744, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5242839654 oraz numerem REGON 368293439.

 2. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zawarcie umowy zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług. Podanie Twoich danych osobowych jest konieczne jeśli chcesz korzystać z serwisu ebmixer.pl. Twoje dane zbierane w ramach serwisu ebmixer.pl będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz w niej uczestniczyć.

 3. Podczas rejestracji lub logowania uwierzytelnianie Twoich danych będzie obsługiwane przez konto na LinkedIn. W momencie, gdy wyrażasz zgodę na połączenie Twojego konta na LinkedIn z kontem w serwisie ebmixer.pl, zgadzasz się na przechowywanie w naszej bazie danych podstawowych danych pochodzących z Twojego konta w serwisie LinkedIn, takich jak: imię, nazwisko, e-mail, nagłówek, stanowiska i firmy oraz adres publicznego profilu na LinkedIn.

 4. Dane będą przetwarzane w celu:

  • umożliwienia uczestnictwa w serwisie ebmixer.pl poprzez wysyłanie na Twój adres wiadomości e-mail z pytaniami i odpowiedziami,

  • prezentowania Twoich danych (imię, nazwisko, zdjęcie, nazwa firmy, nazwa stanowiska) oraz Twoich odpowiedzi na pytania innym użytkownikom serwisu ebmixer.pl.

 5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 6. Odbiorcami danych osobowych będą:

  • dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki wiadomości e-mail,

  • podmioty zajmujące się hostingiem serwisu oraz danych osobowych (Progreso) dla Lodołamacz Sp. z o.o.

 7. W naszej działalności korzystamy z innych aplikacji internetowych oraz narzędzi informatycznych, w których mogą się znaleźć Twoje dane osobowe, a które są firmami amerykańskimi. Dlatego Twoje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do Stanów Zjednoczonych na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych, zapewniających jednakowo wysoki poziomu ochrony danych osobowych jak ma to miejsce w przypadku dostawców przetwarzających dane w Unii Europejskiej.

 8. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: abi@ebmixer.pl.

Regulamin serwisu ebmixer.pl

Nasza misja polega na umożliwianiu osobom zainteresowanym branżą HR wymianę wiedzy, poglądów i informacji. W ramach realizacji tej misji dostarczamy użytkownikom usługę w postaci serwisu ebmixer.pl, a niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z usługi.

 1. Wprowadzenie

  Pomagamy użytkownikom w nawiązywaniu kontaktu z innymi osobami pracującymi w branży HR. Dajemy użytkownikom możliwość wyrażania swoich poglądów i poruszania spraw, które są ważne dla nich i dla branży HR. Serwis ebmixer.pl robi to poprzez udostępnianie możliwości zadawania pytań i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez innych - wybranych - uczestników serwisu ebmixer.pl.

 2. Warunki korzystania

  Właścicielem usługi oraz administratorem danych osobowych jest Lodołamacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kowalczyka 16, kod pocztowy 03-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694744, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5242839654 oraz numerem REGON 368293439.

  Aby korzystać z Usługi, należy:

  • posiadać aktywne konto w serwisie LinkedIn;

  • zakończyć proces rejestracji w serwisie ebmixer.pl za pomocą konta w serwisie LinkedIn;

  • zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz wyrazić wszystkie wymagane zgody.

  Tworzenie konta przy pomocy fałszywych danych stanowi naruszenie naszego Regulaminu. Korzystając z serwisu ebmixer.pl oświadczasz i gwarantujesz, że spełniasz wszystkie wymienione powyżej wymagania, oraz że nie będziesz korzystać z serwisu ebmixer.pl w sposób naruszający jakiekolwiek prawa lub przepisy.

 3. Rejestracja

  Możesz zarejestrować się w serwisie ebmixer.pl tylko za pomocą swojego konta LinkedIn. W momencie, gdy wyrażasz zgodę na połączenie Twojego konta LinkedIn z kontem w serwisie ebmixer.pl, zgadzasz się na udostępnienie nam podstawowych danych takich jak: imię, nazwisko, e-mail, nagłówek, obecne stanowisko oraz adres publicznego profilu na LinkedIn oraz na ich przechowywanie w naszej bazie danych. Klikając przyciski „Dołącz” lub „Zaloguj przez LinkedIn” uzyskujesz dostęp i korzystasz z naszych usług. Tym samym zgadzasz się na postanowienia Regulaminu oraz akceptujesz Politykę Prywatności.

 4. Opłaty i płatności

  Będąc uczestnikiem społeczności i korzystając z serwisu ebmixer.pl nie będziesz uiszczać żadnych opłat za korzystanie z funkcji publikowania odpowiedzi na pytania ani za dostęp do odpowiedzi pozostałych uczestników serwisu ebmixer.pl.

 5. Korzystając z Usługi zapewniasz, że będziesz ponosić pełną odpowiedzialność za treści udostępnianie przez siebie.

  Możemy usunąć treści udostępniane z naruszeniem tych postanowień, a w stosownych przypadkach możemy podjąć działania w stosunku do Twojego konta. Możemy też zablokować lub usunąć Twoje konto jeśli uznamy, że naruszasz postanowienia niniejszego Regulaminu lub w sposób niewłaściwy korzystasz z serwisu ebmixer.pl. Możemy też zawiesić lub zablokować lub usunąć Twoje konto, jeżeli będzie na nas ciążył taki obowiązek prawny. W stosownych przypadkach powiadomimy Cię o tym, gdy będziesz chciał uzyskać dostęp do swojego konta.

 6. Korzystając z Usługi zapewniasz, że NIE będziesz:

  • Posługiwać się fałszywą tożsamością;

  • Korzystać z oprogramowania, urządzeń, skryptów, robotów czy innych środków i procesów w celu przechwytywania danych lub w żaden inny sposób kopiować danych z serwisu ebmixer.pl;

  • Ujawniać informacji bez zgody do ich ujawniania (takich jak informacje poufne innych osób, w tym pracodawców);

  • Naruszać praw własności intelektualnej innych osób, w tym praw autorskich, patentów, znaków handlowych, tajemnic handlowych i innych praw własności - na przykład kopiować lub rozpowszechniać publikacji lub innych treści innych osób bez ich pozwolenia.

 7. Polityka prywatności

  Chcemy, by użytkownicy wykorzystywali Usługę do wyrażania swojego zdania i udostępniania treści, które są dla nich ważne, ale nie kosztem bezpieczeństwa i samopoczucia innych osób lub integralności społeczności serwisu ebmixer.pl. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Przeczytaj poniżej naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy Twoje Treści i dane osobowe oraz jak chronimy Twoją prywatność podczas korzystania z Usługi.

 8. Ochrona danych osobowych

  Dbamy o powierzone nam dane osobowe oraz wypełniamy wszystkie, ciążące na nas z Ustawy o Danych Osobowych oraz RODO obowiązki. Będziemy także stosować zabezpieczenie Twoich danych w stopniu wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Przystępując do korzystania z serwisu ebmixer.plUsługi wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w celach i zakresie wskazanych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane przez nas zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  Pamiętaj, że w każdej chwili możesz kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania Twoich danych osobowych, jak i w dowolnej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu w treści Twoich danych osobowych oraz do ich bieżącej aktualizacji i poprawiania, jak i żądania zaniechania ich przetwarzania.

  Masz prawo do cofnięcia każdej zgody udzielonej w momencie rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi. Cofnięcie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oznacza zaprzestanie świadczenia Usługi. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać modyfikując zawartość swojego profilu w serwisie LinkedIn. Masz również prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia konta.

 9. Przekazywanie danych poza EOG

  Niektórzy spośród naszych Zaufanych Partnerów np. Google czy Mailchimp mają siedzibę poza terytorium EOG. Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do:

  • Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield);

  • innych krajów na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia.

  W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby Partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

  Do obserwowania aktywności związanej z serwisem ebmixer.pl, np. poprzez umieszczanie plików cookie, jest narzędzie Google Analytics oferowane przez Google (Google, Inc., spółka z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone). Możemy korzystać z usług dostawców, w tym Google, którzy wykorzystują łącznie własne pliki cookie (takie jak Google Analytics), w tym stosować narzędzie Google Analytics wykorzystywane na potrzeby reklam w witrynach internetowych (Google Analytics for Display Advertising). Google oferuje narzędzia do zarządzania gromadzeniem i wykorzystywaniem pewnych informacji przez Google Analytics (pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout) oraz przez Google Analytics na potrzeby reklam na witrynach internetowych lub na potrzeby sieci reklamowej Google Display Network z wykorzystaniem ustawień reklam w Google (pod adresem google.com/settings/ads).

  Funkcję Procesora danych pełni Mailchimp, którego właścicielem jest The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308.

 10. Zamknięcie konta

  Chcemy, aby serwis ebmixer.pl był miejscem, w którym użytkownicy mogą bezpiecznie wyrażać swoje zdanie oraz wymieniać się opiniami i pomysłami. W razie stwierdzenia, że użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, możemy trwale zablokować dostęp do jego konta. Jeżeli usuniesz konto lub my je zamkniemy, niniejszy Regulamin przestaje obowiązywać jako porozumienie pomiędzy nami a Tobą. Po zamknięciu konta stracisz prawo dostępu i prawo do korzystania z Usługi.

 11. Postanowienia końcowe

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:

  1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa - odpowiednio w tym koniecznym zakresie;

  2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

  3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Usługi, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;

  4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Usługi, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym.

  W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć w trakcie realizowania postanowień Regulaminu między nami a użytkownikiem zobowiązujemy się rozstrzygać w drodze mediacji, a wypadku braku porozumienia spory te rozstrzygał będzie właściwy miejscowo polski sąd powszechny.

Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 15 czerwca 2018 roku.

Polityka prywatności

Przykładamy szczególną uwagę do ochrony prywatności naszych użytkowników. Mając na uwadze poszanowanie prywatności każdego użytkownika pragniemy zapewnić, że robimy wszystko aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przystępując do korzystania z Usługi wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w celach i zakresie wskazanych w Regulaminie.

 1. Administratorem Twoich danych jest Lodołamacz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kowalczyka 16, kod pocztowy 03-193 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694744, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5242839654 oraz numerem REGON 368293439.

 2. Gromadzimy informacje otrzymywane od Ciebie podczas korzystania z serwisu ebmixer.pl, np. dane podawane przy rejestracji oraz tworzeniu pytań lub odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi korzystanie z serwisu ebmixer.pl.

 3. Informacje na Twój temat udostępniamy innym osobom w następujący sposób: informacje ogólnodostępne są widoczne dla wszystkich, zarówno w serwisie ebmixer.pl jak i poza nim, nawet jeżeli ktoś nie posiada konta. Do informacji tych zalicza się Twoje imię, nazwisko, e-mail, nagłówek, stanowiska i firmy oraz adres publicznego profilu na LinkedIn oraz treści, które udostępniasz odpowiadając na zadawane pytania. Informacje ogólnodostępne nie są anonimizowane i można je wyświetlać, uzyskiwać do nich dostęp, udostępniać je ponownie oraz pobierać za pośrednictwem usług zewnętrznych, takich jak wyszukiwarki.

 4. Wszystkie otrzymane dane osobowe będą przechowywane przez nas zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Korzystamy z odpowiednich technologii oraz zabezpieczeń mających na celu zachowanie bezpieczeństwa wszelkich informacji, w tym danych Użytkownika przetwarzanych, przechowywanych lub udostępnianych w serwisie ebmixer.pl.

 5. Od daty wejścia w życie RODO wszelkie prowadzone przez nas operacje przetwarzania Danych osobowych powierzonych przez Użytkownika zgodne będą z wymaganiami określonymi w RODO, w szczególności w art. 28. W ramach realizacji wymogów RODO co do przetwarzającego na zlecenie, o ile będzie miało to zastosowanie, wyznaczymy inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37.

 6. Pozyskane dane będą przetwarzane w celu:

  • umożliwienia uczestnictwa w serwisie ebmixer.pl poprzez wysyłanie wiadomości z pytaniami i odpowiedziami na Twój adres e-mail,

  • prezentowania Twoich danych (imię, nazwisko, zdjęcie, nazwa firmy, nazwa stanowiska) oraz odpowiedzi na pytania innym użytkownikom społeczności.

 7. Odbiorcami danych osobowych będą:

  • dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki wiadomości e-mail,

  • podmioty zajmujące się hostingiem serwisu oraz danych osobowych dla Lodołamacz Sp. z o.o.

  Przesyłamy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane na serwerach firmy Progreso znajdujących się w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie zlecamy podwykonanie lub udostępniamy Twoje Dane osobowe osobom trzecim w celu realizacji powyższych zadań (Google Analytics oraz Mailchimp). Twoje dane osobowe będą w związku z tym przekazane, przetworzone i przechowywane w innym kraju niż kraj Twojego zamieszkania i będą podlegać prawu ochrony prywatności, które różni się od prawa obowiązującego w kraju Twojego zamieszkania.

 8. Wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów.

 9. Przechowujemy pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.

 10. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  • Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  • Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

  • Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

  • Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

  Wyłączenie lub zablokowanie stosowania plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu ebmixer.pl.

 11. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać modyfikując swój profil w serwisie LinkedIn.

 12. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w powyższych zasadach powiadomimy Cię o nich, dając Ci możliwość zapoznania się z ich nową wersją, zanim jeszcze zacznie ona obowiązywać.

 13. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować lub odnieść się do niniejszej Polityki Prywatności, możesz:

  • napisać do nas maila na adres: kontakt@ebmixer.pl

  • napisać do nas na adres: Lodołamacz Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 16/158, 03-193, Warszawa

Data ostatniej aktualizacji: 15 czerwca 2018 r.